Miesięczny Victorek zmarł w męczarniach. Matka chce złagodzenia wyroku

Ruda Śląska. Mariusz Sz. maltretował miesięcznego Victorka, a jego żona Aleksandra nie zrobiła nic, by przerwać cierpienie chłopca. Odpowiedzialni za śmierć chłopca rodzice zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Matka Victorka chce jednak, by kara była dla niej łagodniejsza. Jej obrońca złożył wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku.

-->