Szef episkopatu składa kondolencje. Nie żyje sławny polski ksiądz. Znał go cały świat!

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zareagował na śmierć sławnego w całym katolickim świecie polskiego księdza Michała Dróżdża. Szef episkopatu złożył wzruszające kondolencje, dziękując Bogu za “za wybitną działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską tego wielkiego człowieka”. Ks. profesor Michał Dróżdż miał 65 lat. Przez ostatnie dwa lata walczył z chorobą nowotworową.

Nie żyje ks. prof. Michał Dróżdż. Przewodniczący Episkopatu Polski składa kondolencje

Śmierć ks. prof. Michała Dróżdża wstrząsnęła nie tylko polskim Kościołem. Duchowny był wybitnym naukowcem znanym na całym świecie. Trzy lata temu kapłan otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Wcześniej ks. prof. Michał Dróżdż zdobył stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Leopolda Franciszka w Innsbrucku, został także habilitowany w Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku.

Odejście kapłana nie mogło zostać niezauważone przez polskich biskupów. W końcu ks. Michał Dróżdż był członkiem Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Stanisław Gądeckigdy dowiedział się o tym, że ks. prof. Michał Dróżdż nie żyje, złożył specjalne kondolencje.

Stanisław Gądecki dziękuje Bogu za życie ks. prof. Michała Dróżdża

Pełna treść listu z kondolencjami umieszczona została na na oficjalnej stronie polskiego episkopatu. – Ze smutkiem, ale w duchu chrześcijańskiej nadziei przyjąłem informację o śmierci śp. ks. prof. dr. hab. Michała Drożdża – kapłana, teologa, filozofa, medioznawcy, profesora nauk społecznych – zaczął Stanisław Gądecki. – W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęło jego odejście. Zapewniam o mojej modlitwie w intencji Zmarłego, jak i o duchowej bliskości z rodziną, przyjaciółmi oraz ze środowiskiem akademickim kilku uczelni, a zwłaszcza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie,  z którym tak blisko był związany – podkreślił arcybiskup i szef KEP (ks. prof. Dróżdż był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i dyrektorem Akademickiego Centrum Medialnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

Pragnę podziękować Bogu za życie oraz za wybitną działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską tego wielkiego człowieka – członka Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski, wykładowcy, dziekana Wydziału Nauk Społecznych, kierownika Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, współtwórcy i pierwszego dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji oraz dyrektora Akademickiego Centrum Medialnego tegoż Uniwersytetu, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, autora kilkuset artykułów oraz kilkunastu książek z dziedziny filozofii, teorii i etyki mediów oraz filozofii nauki.

Ogromna wiedza oraz profesjonalizm Księdza Profesora znalazły swój wyraz w jego zaangażowaniu jako członka Zarządu oraz przewodniczącego Sekcji Aksjologii Komunikowania Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, zastępcy przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz członka Rady Doskonałości Naukowej.

Słów pociechy szukamy dzisiaj w słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki» (J, 11,25-26) – czytamy liście kondolencyjnym podpisanym przez abp. Stanisława Gądeckiego.

Wiele osób dzieli się z nami swoimi historiami, aby dowiedzieć się, co inni o tym myślą. Jeśli masz swoją opinię lub sugestię dotyczącą tej historii, proszę napisz ją w komentarzach na Facebooku.    

-->