Polityka Prywatności

Polityka prywatności i warunki korzystania ze strony https://fbh.am/

Agencja informacyjna „https://fbh.am/” publikuje niniejszą politykę prywatności oraz warunki korzystania ze strony https://fbh.am/ w celu uniknięcia nieporozumień i konfliktów z odwiedzającymi.

 1. Odwiedzający nie powinien wpływać ani ingerować w działanie tej strony internetowej ani uzyskiwać dostępu do informacji opublikowanych na tej stronie w sposób inny niż za pomocą standardowego interfejsu.
 2. Odwiedzający korzystając z tej strony internetowej, powinien przestrzegać obowiązującego prawa Ukrainy oraz warunków korzystania ze strony. Jeśli administracja strony stwierdzi naruszenie przez odwiedzającego warunków korzystania ze strony lub przepisów prawa, może zawiesić lub całkowicie zablokować dostęp odwiedzającego do strony.
 3. Tworząc własne treści na stronie https://fbh.am/, użytkownikowi zabrania się kwestionowania integralności terytorialnej Ukrainy, nawoływania do przemocowej zmiany ustroju państwa, propagowania przemocy, nietolerancji płciowej, rasowej, a także nietolerancji i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jednostki. Zabrania się również używania w komentarzach niecenzuralnej leksyki. W przypadku naruszenia tych warunków użytkownik może stracić możliwość komentowania lub dostępu do strony w ogóle.
 4. Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych:

4.1. Dane osobowe to informacje lub zestaw informacji dotyczących osoby fizycznej, która została zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana.

4.2. Odwiedzającemu stronę https://fbh.am/ może być zaproponowane wprowadzenie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, płci, a także zarejestrowanie się na stronie za pomocą mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Telegram, Flipboard, Google +. Agencja informacyjna „https://fbh.am/” może zwrócić się do odwiedzającego o podanie innych danych.

4.3. Rejestrując się na stronie https://fbh.am/, odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestracyjnych przez administrację agencji informacyjnej „https://fbh.am/”. Jeśli odwiedzający zdecyduje się podać swoje dane osobowe, wyraża zgodę na przekazywanie i przechowywanie tych danych.

4.4. Agencja informacyjna „https://fbh.am/” zastrzega sobie prawo do zbierania danych dotyczących odwiedzin strony lub połączeń przechodzących przez stronę. Dane mogą zawierać informacje o połączeniu z internetem, ruchu i czasie trwania pracy użytkownika w sieci.

4.5. Dane osobowe odwiedzających są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z witryny, rejestrowania ich zainteresowań i preferencji przy opracowywaniu polityki redakcyjnej, a także w celu analizy zachowań użytkowników, w tym w pracy z partnerami w zakresie reklamy. Dane osobowe są używane zgodnie z ustawami Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, „O informacji”, „O reklamie”, „O telekomunikacji”, „O przedsiębiorczości”, „O ochronie informacji w systemach informacyjno-telekomunikacyjnych”, NT 2.5-010-03 „Wymagania dotyczące ochrony informacji na stronach internetowych przed nieautoryzowanym dostępem”, a także statutu i wewnętrznych aktów normatywnych.

4.6. Agencja informacyjna „https://fbh.am/” zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez nieokreślony czas.

4.7. Serwer witryny https://fbh.am/ tymczasowo rejestruje nazwę domeny lub adres IP komputera odwiedzającego, datę dostępu, pliki (nazwę pliku i adres URL), kod odpowiedzi HTTP i witrynę, z której odwiedzający wszedł na stronę, ilość przesłanych bajtów podczas sesji.

4.8. Podczas korzystania z witryny https://fbh.am/ wykorzystywane są pliki cookie. Za ich pomocą możliwa jest identyfikacja przeglądarki odwiedzającego. W tych plikach mogą być przechowywane ustawienia użytkowników i inne informacje. Odwiedzający może skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub informować o ich wysyłaniu. Pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i wygody witryny https://fbh.am/. Pliki cookie zapewniają wsparcie dla funkcji bezpieczeństwa i ich uruchamianie, a także umożliwiają śledzenie naruszeń polityki prywatności i warunków przez odwiedzających. Pliki cookie pomagają ocenić liczbę i częstotliwość żądań oraz wykrywać i blokować odwiedzających lub urządzenia, które próbują przeprowadzić masowe pobieranie informacji ze strony internetowej.

4.9. Za pomocą narzędzia Google Analytics agencja informacyjna „https://fbh.am/” zbiera statystyki dotyczące odwiedzin witryny, takie jak informacje o odwiedzanych stronach, liczba wyświetleń stron, pobrane informacje, kraje pochodzenia odwiedzających, a także informacje o sposobie wejścia na stronę agencji itp. żadne z tych działań nie jest powiązane z odwiedzającymi osobiście i mierzone jest wyłącznie w zbiorczej postaci.

4.10 Agencja informacyjna „Https://fbh.am/” podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w zakresie zbierania, przechowywania i przetwarzania zebranych danych w celu ochrony ich przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych.

4.11 Agencja informacyjna „Https://fbh.am/” nie sprzedaje, nie wymienia ani nie wynajmuje danych osobowych użytkowników. Agencja może udostępniać ogólne dane demograficzne, niepowiązane z danymi osobowymi, partnerom i reklamodawcom do celów opisanych powyżej. Agencja może korzystać z usług zewnętrznych dostawców do pomocy w zarządzaniu działalnością biznesową i stroną internetową lub zarządzaniu działalnością w imieniu agencji, na przykład do przeprowadzania kampanii wysyłkowych, badań statystycznych. Agencja może udostępniać te informacje tym osobom trzecim w ograniczonych celach.

 1. Strona Https://fbh.am/ może zawierać odnośniki do stron, które nie należą do agencji informacyjnej „Https://fbh.am/”.
 2. Agencja informacyjna „Https://fbh.am/” ma prawo udostępnić jakiekolwiek dane osobowe użytkowników strony Https://fbh.am/ na żądanie organów ścigania, na podstawie decyzji/sądowego postanowienia lub w ramach innych legalnych procedur zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.
 3. Agencja informacyjna „Https://fbh.am/” nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści lub zyski, niewykorzystane dochody, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody odwiedzających stronę Https://fbh.am/, jeśli takie powstały w wyniku korzystania ze strony.
 4. Agencja informacyjna „Https://fbh.am/” nie gwarantuje i nie twierdzi, że korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie Https://fbh.am/ nie naruszy interesów osób trzecich.
 5. Agencja informacyjna „Https://fbh.am/” podejmuje wszelkie możliwe działania, aby wszelkie informacje na stronie Https://fbh.am/ były jak najbardziej wiarygodne. Niemniej jednak agencja informacyjna nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje, że udostępnione informacje i dane są dokładne, obiektywne i aktualne w chwili przeglądania.
 6. Artykuły i kolumny autorstwa zamieszczone na stronie https://fbh.am/ stanowią poglądy ich autorów. Agencja informacyjna „https://fbh.am/” nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, obiektywność i aktualność informacji zamieszczonych na stronie https://fbh.am/ z odnośnikami do innych mediów.
 7. Wszelkie prawa do strony https://fbh.am/ i jej treści należą do „https://fbh.am/” lub są używane przez agencję za zgodą właścicieli praw. Ta strona w całości i jej poszczególne elementy są chronione przez ustawę Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, międzynarodowe akty prawne oraz inne obowiązujące przepisy prawa Ukrainy.
 8. Odwiedzający strony nie mają prawa rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać informacji ze strony https://fbh.am/ w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody agencji informacyjnej „https://fbh.am/”. Odwiedzający muszą przestrzegać wszelkich praw autorskich i innych przepisów dotyczących własności na pobrane i/lub skopiowane materiały. Wykorzystane informacje muszą zawierać aktywny odnośnik hyperlink do strony https://fbh.am/.
 9. Kopiowanie informacji ze strony https://fbh.am/ jest dozwolone w celach niekomercyjnych, np. do umieszczania na stronach użytkowników, blogach, mediach społecznościowych.
 10. Odwiedzający strony ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze strony https://fbh.am/. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, agencja informacyjna „https://fbh.am/”, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub obsługę strony https://fbh.am/, nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody, jakiekolwiek straty, które kiedykolwiek wystąpiły i które zostały spowodowane przez to, że odwiedzający miał dostęp do strony https://fbh.am/, korzystał z niej lub polegał na niej, nawet jeśli agencja informacyjna „https://fbh.am/” ostrzegała odwiedzającego o możliwości takich szkód i strat.
 11. Podczas korzystania ze strony https://fbh.am/ odwiedzającemu nie udziela się praw do własności intelektualnej ani na stronę, ani na jej treść, ani na korzystanie z jakichkolwiek elementów brandingowych lub logotypów strony.
 12. Agencja informacyjna „https://fbh.am/” zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki prywatności i warunków korzystania w dowolnym momencie.
 13. Jeśli odwiedziłeś tę stronę, automatycznie zgadzasz się z tą polityką prywatności i warunkami korzystania z zasobu. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką prywatności i warunkami korzystania, powinieneś opuścić stronę.