• Մնացական Բիչախչյան
 • ԿԱ ԱՐԴՅՈՔ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ Է ԿԱՆԽԻԿ Անձնագրային ծառայությունների կողմից իրականացվող գործողությունների համար եթե սահմանված է պետական տուրքի վճարում, արգելվում է վճարումն ընդունել կանխիկ: Առավել սեղմ ժամկետում անձնագիր ստանալու համար վճարվող գումարը նույնպես ընդունվում է անկանխիկ. քաղաքացու կողմից ներկայացվում է վճարումը հիմնավորող անդորրագիր: Բացառություն է կազմում միայն սահմանային անցման կետում ՀՀ մուտք գործելիս օտարերկրացու կողմից մուտքի վիզա ստանալու համար վճարումը, որը կարող է իրականացվել նաև կանխիկ: Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/760618190766971 ...

  Կարդալ ավելին
 • Բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչին ըստ բնակության վայրի հաշվառելու համար գոյություն ունի 3 փաստական հիմքեր, որոնցից մեկի առկայությունը բավարար է, որպեսզի անձի դիմումին տրվի դրական լուծում: 1.Հաշվառվող անձը բնակելի տարածության սեփականատերն է կամ այն անձը, ում օգտագործման իրավունքը գրանցված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ներկայացվում է սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայական կամ օրդեր: 2. Հաշվառվող անձը չի կարող ներկայացնել սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայական կամ օրդեր, սակայն բնակելի տարածության սեփականատերը (եթե մի քանիսն են՝ սեփականատերերը) ներկայցնում են գրավոր համաձայնություն, անձին սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բնակարանում հաշվառվելու համար: 3.Անձը բնակելի տարածության նկատմամբ չունի սեփականության կամ օգտագործման իրավունք, չի կարող ապահովել սեփականատերերի գրավոր համաձայնություն, սակայն բնակվում է նշված հասցեում: Տվյալ դեպքում հաշվառման դիմում ներկայացնելուց հետո բնակության փաստը ստուգվում է ոստիկանության կողմից: Եթե ստացվում է դրական պատասխան, անձի պահանջը բավարարվում է: ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԻՄԱՆԱԼ ՆԱԵՎ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1.Եթե տվյալ բնակելի տարածության սեփականատերերը մի քանիսն են և ցանկանում է հաշվառվել նրանցից յուրաքանչյուրը, մյուսների համաձայնությունը չի պահանջվում: 2. Եթե հաշվառվող անձը տվյալ բնակելի տարածության սեփականատերը չէ և ցանկանում է հաշվառվել սեփականատիրոջ համաձայնության եղանակով, իսկ սեփականատերերը մի քանիսն են, բոլորի գրավոր համաձայնությունը պարտադիր է: 3. Եթե տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ գրանցված է անձի օգտագործման իրավունքը և կան նաև սեփականատերեր, ապա օգտագործման իրավունք ունեցող անձի հաշվառման համար սեփականատերերի համաձայնությունը չի պահանջվում: 4.Սեփականատերերի համաձայնության եղանակով հաշվառման դեպքում համաձայնությունը տրվում է գրավոր և տեղում: Եթե սեփականատերը չի կարող ներկայանալ անձնագրային ծառայություն, նրա գրավոր համաձայնությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով: Ցանկացած դեպքում համաձայնության մեջ պետք է նշվի հաշվառվող անձի կամ անձանց տվյալները: Ընդհանրական համաձայնությունը չի ընդունվում (օրինակ, եթե նշված է ,,համաձայն եմ հաշվառել ցանկացած անձի,,): 5.Բնակելի տարածության նկատմամբ օգտագործման իրավունք ունեցող անձը իրավասու չէ այլ անձանց հանելու հաշվառումից: 6. Եթե սեփականատիրոջ համաձայնության եղանակով հաշվառվելիս բոլոր սեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը պարտադիր է, ապա հաշվառումից հանելու դեպքում մեկ սեփականատիրոջ դիմումը բավարար է, մյուսների համաձայնությունը չի պահանջվում: 7. Եթե բնակելի տարածության նկատմամբ գրանցված է անձի օգտագործման իրավունք, սեփականատերը իրավասու չէ նրան հանելու հաշվառումից: Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/757839567711500 ...

  Կարդալ ավելին
 • ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ Եթե անձնագիր ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերը ամբողջկան են և քաղաքացին հաշվառված է բնակչության պետական ռեգիստրում, հին նմուշի անձնագիր ստանալու ժամկետը 5-րդ աշխատանքային օրն է, անկախ նրանից քաղաքացին դիմումը ներկայացրել է Երևանում, թե այլ մարզերում:  Հին նմուշի անձնագիրը կորցնելու դեպքում նորը ստանալու դիմում ներկայացնելիս անձնագիրը տրվում է 10-րդ աշխատանքային օրը:  _____________________________________________________ Հ.Գ. Շատ դեպքերում քաղաքացիների մոտ կա այն թյուր կարծիքը, թե Երևանում անձնագիր ստանալու ժամկետը այլ է, իսկ մարզերում այլ, այն պատճառով, որ այն տպագրվում է Երևանում և առաքվում մարզեր: Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/754970114665112 ...

  Կարդալ ավելին
 • ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԻՆՉ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ ՆՇՈՒՄԸ (հանրության մոտ ընդունված է անվանել ելքի վիզա կամ կլոր կնիք) ՀՀ ոստիկանության պետի 2008 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 12-Ն հրամանի համաձայն, եթե ներկայացված փաստաթղթերը պատշաճ են, ապա օտարերկրյա պետություններում անձնագրի վավերականության ժամկետի մասին նշումը կատարվում է անձնագրի տիրոջ` հետախուզման մեջ չգտնվելը պարզելուց հետո անմիջապես: Նշված գործողությունը մերժվում է, եթե անձը գտնվում է հետախուզման մեջ: Պրակտիկան ցույց է տվել, որ աշխատաքային ծանրաբեռնվածությունը հաշվի առնելով նաև, նշված գործողությունը հնարավոր է իրականացնել 30-40 րոպեյվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձը որպես պարտապան ԴԱՀԿ ծառայության կողմից գտնվում է հետախուզման մեջ (նշված դեպքում իրականացվում է լրացուցիչ աշխատանք՝ վերադասության կարգով զեկուցելու արդյունքում բազայում ժամանակավոր վերացվում է տեխնիկական արգելքը, որպեսզի հնարավոր լինի շարունակել գործողությունը): __________________________________________________ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼ Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Եթե քաղաքացու կողմից ներկայացված փաստաթղթերը ամբողջական են, նա որպես պարտապան ԴԱՀԿ ծառայության կողմից չի գտնվում հետախուզման մեջ և անձնագրային ծառայության կողմից օտարերկրյա պետություններում անձնագրի վավերականության ժամկետի մասին նշումը առաջրկվում է կատարել դիմելուց հետո հաջորդ օրը, քաղաքացին իրավունք ունի պահանջելու գրավոր հիմնավորում և բողոքարկել վերադասության կարգով: Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/749757615186362 ...

  Կարդալ ավելին
 • Լևոն Բարսեղյանը տարածել է հայտարարություն, շտապելով աչքալուսանք տալ և շնորհակալություն հայտնել գոնե իրեն ցուցակում թողնելու համար՝ միաժամանակ տեղեկացնելով, որ իր հասցեում այլ անձինք կան:  Շտապողականություն դրսևորելու փոխարեն Լևոն Բարսեղյանին խորհուրդ եմ տալիս աչալրջություն ցուցաբերել և իմանալ իր ճիշտ հասցեն: Պատահական չէ, որ հրապարակված լուսանկարում նա ցուցաբերել է աճպարարություն, հրապարակելով միայն Գյումրի քաղաքի Ղանդիլյան փ., 27 Ա շենքի 16 բնակարանի բնակիչների տվյալները՝ առանց իր տվյալների:  Պարոն Բարսեղյան, եթե չգիտեք Ձեր իրական հասցեն, չեմ զլանա կտեղեկացնեմ, որ այն նույն փողոցի ոչ թե 27 Ա շենքն է, այլ 27 Բ: Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/734604796701644 ...

  Կարդալ ավելին
 • Զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածվել է տեղեկատվություն, համաձայն որի ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Անահիտ Բախշյանի հետ հանդիպման ժամանակ Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչները բողոքել են, որ իրենց համայնքի ընտրողների ցուցակներում մահացած անձանց տվյալներ կան: Իսկ բնակիչներից մեկը տեղեկացրել է, որ իր փեսան 5 տարի առաջ մահացել է Ֆրանսիայում, սակայն տվյալները ցուցակներում է: Տիկին Բախշյանը տեղում կապ է հաստատել ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ և փոխանցել տվյալներ: Ստուգմամբ պարզվել է, որ նշված տվյալներից ոչ մեկը առկա չի եղել ընտրողների ռեգիստրում: Նախ անհրաժեշտ եմ համարում նշել, որ եթե անձի մահը վրա է հասել այլ պետությունում և ՀՀ իրավասու մարմնում այն գրանցված չէ, ՀՀ ոստիկանությանն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հասու չի լինում մահացածի տվյալները:  Ընդ որում, ՀՀ ոստիկանությունը ընտրական գործընթացների շրջանակներում իրականացնում է հսկայածավալ աշխատանք՝ փորձելով հայտնաբերել վերը նշված տվյալները:  Այս պահի դրությամբ հավաքագրվել է մոտ 1.700 մահացած անձի տվյալներ, որոնք ընտրական ցուցկաներում չեն լինի: Վերոնշյալ խնդրի կապակցությամբ ես նույնպես կապ եմ հաստատել տիկին Բախշյանի հետ, փոխանցել իմ հեռախոսահամարը և պատրաստակամություն հայտնել ընտրողների ցուցակներին վերաբերող ցանկացած հաղորդում ստանալու դեպքում տալ պարզաբանում: Ցուցակների ճշգրտման աշխատանքները կազմակերպելիս ակնկալում ենք նաև քաղաքացիների աջակցությունը: Նյութի աղբյուր` https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/726352624193528 ...

  Կարդալ ավելին
 • ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ Ոստիկանությունը՝ համապետական ընտրություններին ընդառաջ Ընտրությունների ժամանակ հաճախակի են հանդիպում դեպքերը, երբ անձինք իրենց անձնագրերը ներկայացնում են որևէ երկրի դեսպանատուն, որպեսզի ստանան մուտքի վիզա կամ անձնագիրը թողել են մեկ այլ տեղ և ներկայանալով անձնագրային ծառայություն պահանջում են անձը հավաստող ժամանակավոր վկայական: ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, անձի ինքնությունը հավաստող ժամանակավոր վկայական ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ տրվում է 2 դեպքում, 1) երբ անձը կորցրել է անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը և գրավոր դիմում է անձնագրային ծառայությանը (ընդ որում կորած անձնագիրը անվավեր ճանաչելուց հետո տվյալները տեղադրվում են ՍԷԿՏ համակարգ) 2) երբ անձը դիմում է անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը փոխանակելու համար և մինչ նորը ստանալը իրեն անհրաժեշտ է նշված ժամկետով ժամանակավոր վկայական: Այն անձինք, ովքեր պլանավորել են ճամփորդել և ընտրության օրը իրենց անձնագիրը գտնվելու է դեսպանատանը, խորհուրդ է տրվում նախապես դիմել և ստանալ նույնականացման քարտ, քանի որ այն դեսպանատան կողմից չի պահանջվում և նույնականացման քարտով նույնպես անձը կարողանալու է մասնակցել քվեարկությանը: Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/723890671106390 ...

  Կարդալ ավելին
 • Զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածվել է <Ընտրացուցակներն աներևակայելի չափերի ուռճացված են> վերտառությամբ հոդված, համաձայն որի արվել են թվաբանական վերլուծություններ՝ ընտրողների թիվը համեմատելով ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների հետ:  ՀՀ ոստիկանությունը բազմիցս պարզաբանել է, որ ՀՀ ընտրողների ռեգիստրը ձևավորվում է բացառապես օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա:  Ինչ վերաբերում է Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված մշտական բնակչության թվաքանակին, ապա այն չի ներառում մեկ տարուց ավելի բացակայողների տվյալները: Եթե վիճակագրական ցուցանիշներում ներառվեն նաև այն անձանց տվյալները, ովքեր մեկ տարուց ավելի ժամկետով բացակայում են իրենց բնակության վայրերից, կունենանք անհամեմատ ավելի մեծ ցուցանիշ: ՀՀ ոստիկանությունը որպես բնակչության պետական ռեգիստրը և ընտրողների ռեգիստրը վարող լիազոր մարմին՝ իրավասու չէ սեփական նախաձեռնությամբ օտարերկրյա պետությունում գտնվող և տվյալ համայնքում հաշվառում ունեցող անձին հանելու ընտրողների ցուցակներից: Բնակչության պետական ռեգիստրի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրությամբ հստակ սահմանված է բնակության վայրը փոխելու դեպքում հասցեափոխության ընթացակարգը, համաձայն որի՝ օտարերկրյա պետությունում մշտական բնակության մեկնող քաղաքացին իր նոր բնակության վայրի հասցեն պետք է տրամադրի հյուպատոսական ծառայությանը: Վերջինս տվյալները ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության միջոցով ուղարկում է ՀՀ ոստիկանություն՝ հասցեափոխություն կատարելու համար, անձին հաշվառելով իր նշած՝ օտարերկրյա պետության բնակության վայրի հասցեով: Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/717795115049279 ...

  Կարդալ ավելին
 • ՈՉ ՄԻ ԱՀԱԶԱՆԳ, ՆԱՄԱԿ ԿԱՄ ԴԻՄՈՒՄ ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆ ՉԻ ՄՆԱ Ընտրողների ցուցակների ճշգրտման ժամանակ անճշտություններ հայտնաբերելիս կարող եք դիմել նաև իմ ֆեյսբուքյան էջին:  Նախնական ցուցակների հրապարակումից հետո ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետը լավ հնարավորություն է ճշգրտման արդյունքում ուղղել նաև տեխնիկական սխալները, եթե այդպիսիք հայտնաբերվեն: Հիշեցնեմ նաև, որ ընտրացուցակների ճշգրտման, անճշտությունների վերաբերյալ հաղորդումներ ընդունելու նպատակով 2017 թվականի փետրվարի 21-ից ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում գործում է «Թեժ գիծ» ծառայություն` 011-37-02-36 հեռախոսահամարով: Նյութի աղբյուր` https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/715374978624626 ...

  Կարդալ ավելին
 • Համացանցում տարածվել է տեղեկատվություն, համաձայն որի համայնքային ոստիկանները շրջում են տներով և ճշգրտում, թե բնակարանում քանի հոգի կա գրանցված:  Ըստ տեղեկատվության նման ահազանգեր ստացվել են տարբեր համայքներից:  Տեղեկացնում ենք, որ անհանգստանալու կարիք չկա:  Ընտրողների ռեգիստրը վարող լիազոր մարմինը ոստիկանությունն է: Հենց ոստիկանությունն է պատասխանատու ընտրողների ցուցակներում առկա անճշտությունների համար: Վերջին տարիներին բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների և ընտրողների տեգիստրի ստուգման և ճշգրտման աշխատանքներն իրականավվում են երկու փուլով. նախնական ցուցակները հրապարակելուց առաջ և հետո:  Հետևողական և դժվարին աշխատանքի շնորհիվ վերջին ընտրություններին ընտրողների վերջնական ցուցակներում չի գտնվել ոչ մի անճշտություն, իսկ հանրաքվեի ժամանակ ճշգրտման արդյունքում հայտնաբերվել է 5.000 մահացած անձանց տվյալներ, որոնք չեն ներառվել ընտրողների ցուցակներում:  Ներկայումս նույնպես հայտնաբերվել են մահացած անձանց տվյալներ, որոնք չեն լինի նախնական ցուցակներում:  Աշխատանքների ավարտից հետո ոստիկանությունը կտրամադրի ամփոփ տեղեկատվություն: Հանրությանը կոչ ենք անում աջակցել ոստիկանությանը: Նյութի աղբյուր` https://www.facebook.com/mnacakan.bichakhchyan/posts/709702862525171 ...

  Կարդալ ավելին

ՖԲՀ

Քաղաքականություն