• Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան
 • Այն ժամանակ Հիսուսն այսպես աղոթեց. - Գոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, Տեր երկնքի և երկրի, որ իմաստուններից և գիտուններից ծածկեցիր այն, ինչ հայտնեցիր պարզ ու համեստ մարդկանց: Այո, Հայր, դու այդպես ցանկացար: Իմ Հայրն ամեն ինչ տվել է ինձ, ոչ ոք չի ճանաչում Որդուն, բացի Հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում Հորը, բացի Որդուց կամ նրանից, ում Որդին ուզենա հայտնել: Եկեք ինձ մոտ դուք բոլորդ, հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ պիտի տամ ձեզ: Իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնարհ, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է, և իմ բեռը` թեթև: (Մատթեոսի ավետարան 11:25-30) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1755603007800137 ...

  Կարդալ ավելին
 • Ես այնպես եմ կարծում, որ ներկա ժամանակի չարչարանքները ոչինչ են գալիք փառքի համեմատ, որ հայտնվելու է մեզ։ Եվ ամբողջ ստեղծագործությունն ակնդետ սպասում է, որ Աստված հայտնի իր որդիներին։ Արդարև, ստեղծագործությունն ինքը ևս մարդու հետ ակամա դատապարտության ենթարկվեց Աստծու հրամանով, որը, սակայն, այն հույսն էլ տվեց, որ ստեղծագործությունն ինքը ևս ազատագրվելու է փչացումի դատապարտությունից՝ Աստծու որդիների ազատությանն ու փառքին մասնակից դառնալու համար։ Եվ գիտենք, որ մինչև օրս ամբողջ ստեղծագործությունը հեծում է երկունքի ցավով՝ այդ ազատագրությանը հասնելու համար։ Բայց ոչ միայն ստեղծագործությունը, այլ մենք ևս, որ ստացել ենք Սուրբ Հոգին՝ որպես Աստծու պարգևների երախայրիք, մենք ևս ներքնապես հեծում ենք՝ ակնդետ սպասելով որդեգրության, այսինքն՝ մեր մարմնի փրկությանը։ Այս հույսով է, որ փրկվեցինք։ Արդ, երբ հուսացվածը տեսնում է, դա այլևս հույս չէ, որովհետև մի բան, որ մարդ արդեն տեսնում է, էլ ինչո՞ւ հուսա։ Ընդհակառակը, եթե հույս ունենք մի բանի, որը չենք տեսնում, համբերությամբ սպասում ենք դրան։ Ճիշտ նույն ձևով էլ Սուրբ Հոգին օգնության է հասնում մեր տկարությանը, որովհետև մենք, որ աղոթում ենք, չգիտենք, թե ինչպե՛ս պետք է աղոթել, բայց Հոգին ինքը բարեխոսում է մեզ համար անմռունչ հառաչանքներով, և Աստված, որ քննում է սրտերը, գիտե, թե ի՛նչ է խորհում Սուրբ Հոգին, որովհետև նա Աստծու կամքի համաձայն է բարեխոսում հավատացյալների համար։ Գիտենք, որ Աստված բարու համար գործակից է լինում նրանց, ովքեր սիրում են իրեն և կանչվել են ըստ նրա ծրագրի, որովհետև Աստված սկզբից էր ճանաչում նրանց և սկզբից էլ սահմանեց, որ նրանք լինեն իր Որդու հարազատ պատկերը, որպեսզի Հիսուսը լինի անդրանիկը բազում եղբայրների մեջ։ Ում որ սկզբից սահմանել էր, նրանց նաև կանչեց, կանչվածներին նաև արդարացրեց և արդարացվածներին էլ փառավորեց։ (Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին 8:18-30) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1754596341234137 ...

  Կարդալ ավելին
 • Հաստա՛տ իմացեք, որ եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ չընկնի և չմեռնի, ինքը կմնա որպես առանձին հատիկ, իսկ երբ մեռնի, բազմաթիվ հատիկներ կտա։ Ով սիրում է իր անձը, կորցնում է այն, իսկ ով անտեսում է իր անձն այս աշխարհում, այն պահած է լինում հավիտենական կյանքի համար։ Ով ուզում է ինձ ծառայել, պետք է հետևի ինձ, և որտեղ ես եմ գտնվում, այնտեղ կլինի և ինձ ծառայողը։ Եվ իմ Հայրը կպատվի ինձ ծառայողին։ (Հովհաննեսի ավետարան 12:24-26) Արթուն և պատրա՛ստ եղեք, որովհետև ձեր թշնամին՝ Սատանան, առյուծի նման մռնչալով շրջում և փնտրում է մեկին, որ կուլ տա։ Հաստատուն հավատով կանգնեցե՛ք նրա դեմ՝ իմանալով, որ աշխարհում ձեր բոլոր եղբայրներն էլ նույն չարչարանքներով են անցնում։ Եվ ամեն շնորհ պարգևող Աստվածը, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով իր հավիտենական փառքին կանչեց ձեզ՝ նկատի ունենալով, որ ինչ-որ չափով մասնակից եղաք Հիսուսի չարչարանքներին, կկազդուրի, կզորացնի և ամուր հիմքերի վրա կհաստատի ձեզ։ Հավիտյան նրա՛նն են իշխանությունն ու փառքը։ Ամեն։ (Պետրոս առաքյալի առաջին նամակը 5:8-11) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1752384088122029 ...

  Կարդալ ավելին
 • Արդ, որովհետև թե՛ Քրիստոսը, որ մարդկանց սրբում է իրենց մեղքերից, և թե՛ սրբվողները նույն Հոր զավակներն են, Քրիստոսը ամոթ չի համարում իր «եղբայրները» կոչել նրանց, այլ իր խոսքն ուղղելով Աստծուն՝ ասում է. «Քո մասին պիտի պատմեմ իմ եղբայրներին, քո ժողովրդի հավաքույթի մեջ պիտի օրհներգեմ քեզ»։ Իսկ մի ուրիշ տեղ ասում է. «Ես պիտի վստահեմ Աստծուն», և անմիջապես ավելացնում է. «Ահավասիկ ես և այն զավակները, որ Աստված ինձ տվեց»։ Արդ, քանի որ այս զավակները մարդիկ են, մարմնով և արյամբ, Քրիստոսն ինքն էլ նմանվեց նրանց, հաղորդակից եղավ նրանց մարդկային բնությանը, որպեսզի իր մահով ոչնչացնի Սատանային, որ մահվան իշխանությունն ուներ, և ազատագրի նրանց, որոնք ստրուկների նման իրենց ամբողջ կյանքն անց էին կացնում մահվան երկյուղով։ Շատ պարզ է, որ այս ազատագրությունը հրեշտակներին չի վերաբերում, այլ Աբրահամի զավակներին։ Ահա թե ինչու Քրիստոսն ամեն ինչով պետք է նման լիներ իր եղբայրներին, որպեսզի կարողանար ողորմած և վստահելի մի քահանայապետ լինել Աստծու մոտ՝ Աստծու ժողովրդի մեղքերը քավելու համար։ Եվ որովհետև ինքը չարչարվելով փորձվեց, կարո՛ղ է օգնել փորձության մեջ եղողներին։ (Պողոս առաքյալի նամակը եբրայեցիներին 2:11-18) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1751240018236436 ...

  Կարդալ ավելին
 • Հիսուսը, մի քիչ առաջ գնալով, տեսավ Մատթեոս անունով մի մաքսավորի, որ նստել էր մաքսատանը՝ մաքս գանձելու։ Հիսուսն ասաց նրան. - Հետևի՛ր ինձ։ Մատթեոսը վեր կացավ և հետևեց Հիսուսին։ Եվ մինչ Հիսուսը նրա տանը սեղան էր նստել, բազմաթիվ մաքսավորներ և մեղավորներ էլ եկան ու նստեցին Հիսուսի և նրա աշակերտների հետ։ Երբ փարիսեցիներն այս բանը տեսան, ասացին Հիսուսի աշակերտներին. -Ձեր Վարդապետն ինչու՞ է մաքսավորների և մեղավորների հետ ուտում։ Հիսուսը երբ այս լսեց, նրանց ասաց. -Առողջները չեն, որ բժշկի կարիք ունեն, այլ հիվանդները։ Գնացե՛ք և սովորեցե՛ք, թե ինչ է նշանակում Աստծու այս խոսքը. «Ողորմություն եմ ուզում և ոչ թե զոհ». քանզի ես չեկա արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին։ (Մատթեոսի ավետարան 9:9-13) Բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, Աստծու առջև արդարանում են առանց խտրության։ Արդարև, թեպետև բոլոր մարդիկ մեղանչեցին և զրկված են մնում Աստծու փառքից, սակայն Աստված արդարացնում է նրանց ձրիաբար իր պարգևած շնորհով, Քրիստոս Հիսուսի փրկագործության միջոցով, որովհետև Աստված նախասահմանեց, որ Քրիստոսն իր թափած արյունով քավության միջոց դառնա նրանց համար, ովքեր հավատում են իրեն։ Անցյալում Աստված իր արդարությունը ցույց էր տալիս՝ անհիշաչար գտնվելով մարդկանց գործած մեղքերի հանդեպ, իսկ ներկայումս նա իր նույն արդարությունը հայտնում է՝ թողություն շնորհելով մեղքերին, ցույց տալով, որ ինքն արդար է և արդարացնում է ամեն մեկին, ով հավատում է Քրիստոսին։ (Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին 3:22-26) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1745094402184331 ...

  Կարդալ ավելին
 • Նրանք, որ մեղանչեցին առանց Աստծու Օրենքը ճանաչելու, առանց այդ Օրենքի էլ պիտի պատժվեն, իսկ նրանք, որ Օրենքը գիտենալով մեղանչեցին, Օրենքի համաձայն էլ պիտի դատապարտվեն, որովհետև Օրենքն իմացողները չեն, որ արդարանում են Աստծու առաջ, այլ Օրենքը գործադրողները պիտի արդարանան։ Օրինակ՝ հեթանոսները Աստծու Օրենքը չունեն, բայց երբ Օրենքը չունենալով՝ բնականորեն Օրենքի պահանջներն են գործադրում, ուրեմն՝ իրենք են իրենց իսկ Օրենքը։ Այդպիսով, նրանք ցույց են տալիս, որ Աստծու Օրենքի պահանջները գրված ունեն իրենց սրտերում, այդ մասին է նաև վկայում իրենց խիղճը, երբ իրենց դատողությունները հանդիմանում կամ արդարացնում են իրենց։ Այո՛, յուրաքանչյուր ոք իր ունեցած օրենքո՛վ պիտի դատվի այն օրը, երբ Աստված մարդկանց ծածուկ գործերը կդատի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, ինչպես որ ավետարանեցի ձեզ։ (Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին 2:12-16) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1737355359624902 ...

  Կարդալ ավելին
 • Բայց Աստծու բարկությունը երկնքից է հայտնվելու մարդկանց անհավատության և անիրավության համար, որոնց անիրավությունը թույլ չի տալիս, որ ճշմարտությունը երևան գա, որովհետև ինչ որ կարելի է իմանալ Աստծու մասին, նրանք գիտեն արդեն, քանի որ Աստված ի՛նքը նրանց հայտնեց այն։ Արդարև, աշխարհի ստեղծումից ի վեր Աստծու աներևույթ հատկանիշները, այսինքն՝ նրա մշտնջենավոր զորությունն ու աստվածությունը իմացվում և տեսնվում են ստեղծագործության միջոցով, և սա նրա համար, որպեսզի մարդիկ որևէ արդարացում չունենան, քանի որ նրանք, Աստծուն ճանաչելով, իբրև Աստված չփառավորեցին և շնորհակալ չեղան նրան, այլ անհեթեթ խորհուրդներ ունեցան, ուստի և նրանց միտքը անմտությամբ խավարեց։ Իրենք իրենց իմաստուն համարելով՝ հիմարացան և անմահ Աստծու փառքը հատկացրին մահկանացու մարդկանց, թռչունների, չորքոտանիների և սողունների նմանությունը ունեցող պատկերների։ Դրա համար էլ Աստված թույլ տվեց, որ իրենց սրտի ցանկություններով հանձնվեն պղծության և իրենք իրենց մարմինն անպատվեն, քանի որ Աստծու վերաբերմամբ ճշմարտության փոխարեն նրանք նախընտրեցին ստությունը, արարածներին հարգանք ընծայեցին և նրա՛նց պաշտեցին, փոխանակ պաշտելու Արարչին, որ օրհնյալ է հավիտյան. ամեն։ (Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին 1:18-25) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1736080646419040 ...

  Կարդալ ավելին
 • Երբ Պենտեկոստեի օրը հասավ, բոլոր հավատացյալները միասնաբար մեկտեղված էին։ Հանկարծ սաստիկ հողմի սուլոցի նման մի ձայն հնչեց երկնքից և լցրեց ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին նրանք։ Հետո նրանք տեսան հրեղեն լեզուներ, որոնք տարածվելով նստեցին յուրաքանչյուրի վրա։ Բոլոր ներկաները լցվեցին Սուրբ Հոգով և սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով, ինչպես որ Հոգին խոսել էր տալիս նրանց։ Այդ օրը Երուսաղեմ քաղաքը լեցուն էր բարեպաշտ հրեաներով, որոնք եկել էին աշխարհի բոլոր երկրներից։ Երբ այս ձայնը լսվեց, մի մեծ բազմություն հավաքվեց և խռնվեց, և բոլորը անակնկալի եկան, որովհետև լսում էին, թե ինչպես նրանցից յուրաքանչյուրը խոսում է իրենց սեփական լեզվով։ Ամենքն էլ հիացմունքով և զարմանքով ասում էին միմյանց. -Այս խոսողները բոլորն էլ գալիլեացիներ չե՞ն. ինչպե՞ս է լինում, որ նրանք մեր ծննդավայր երկրների լեզուներով են խոսում, ինչպես որ ահավասիկ լսում ենք։ 9 Չէ՞ որ ահա մեր մեջ կան պարթևներ, մարեր, իլամացիներ, միջագետացիներ, հրեաստանցիներ, կապադովկիացիներ, պոնտացիներ, ասիացիներ, փռյուգիացիներ և պամփիլիացիներ, եգիպտացիներ, Կյուրենիայի շրջանից լիբիացիներ, Հռոմից եկած հրեաներ և հրեության դարձած նորահավատներ, կրետացիներ և արաբիացիներ։ Եվ ահա բոլորս էլ մեր խոսած լեզուներով իրենցից ենք լսում Աստծու մեծամեծ գործերի մասին։ Ապշահար և շփոթի մատնված՝ նրանք հարցնում էին միմյանց. -Ինչպե՞ս կարելի է բացատրել սա։ Իսկ ոմանք ծաղրանքով ասում էին. -Նոր գինուց հարբած են։ Այն ժամանակ Պետրոսը տասնմեկ առաքյալների հետ կանգնեց և բարձրաձայն դիմեց նրանց.  -Ո՛վ հրեաստանցիներ և դուք բոլորդ, որ հիմա Երուսաղեմում եք գտնվում. իրականությունն իմանալու համար լսեցե՛ք, ինչ որ պիտի ասեմ։ Դուք կարծում եք, որ սրանք հարբած են. բայց այդպես չէ, որովհետև դեռ առավոտյան ժամը ինն է։ Այլ սա հենց կատարումն է Հովելի մարգարեության, որ ասում է. «Այնուհետև, երբ վերջին օրերը գան,- ասում է Աստված,- իմ Հոգին պիտի թափեմ բոլոր մարդկանց վրա. ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը իմ պատգամները պիտի փոխանցեն ձեզ, ձեր երիտասարդները տեսիլներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն։ Այն օրերին իմ Հոգին պիտի թափեմ նաև իմ ծառաների և աղախինների վրա, և նրանք ևս իմ պատգամները պիտի փոխանցեն ձեզ։ Վերը՝ երկնքում, հրաշքներ պիտի ցույց տամ, իսկ ներքևում՝ երկրի վրա՝ նշաններ. աշխարհը արյունով, կրակով և թանձր ծխով պիտի լցվի, արեգակը պիտի խավարի, և լուսինը արյան գույն պիտի ստանա, նախքան Տիրոջ մեծ և փառահեղ օրվա գալուստը։ Այն ժամանակ ով որ Տիրոջն օգնության կանչի, պիտի փրկվի»։ (Գործք Առաքելոց 2:1-21) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1733652956661809 ...

  Կարդալ ավելին
 • Հիսուս ասում է. - Եվ երբ Մարդու Որդին իր փառքով գա բոլոր հրեշտակների հետ, այն ժամանակ նա պիտի նստի իր թագավորական գահի վրա։ Բոլոր ազգերը կհավաքվեն նրա գահի դիմաց, և նա մարդկանց պիտի բաժանի իրարից, ինչպես որ հովիվն է զատում ոչխարներն այծերից։ Ոչխարները պիտի կանգնեցնի իր աջ կողմը, իսկ այծերը՝ ձախ կողմը։ Հետո թագավորը պիտի ասի իր աջ կողմը կանգնածներին. «Եկե՛ք, իմ Հո՛ր օրհնյալներ, և ժառանգեցե՛ք այն արքայությունը, որ պատրաստված է ձեզ համար աշխարհի սկզբից ի վեր, որովհետև ես քաղցած էի, և ինձ կերակրեցիք, ծարավ էի, և ինձ ջուր տվեցիք, օտարական էի, և ինձ ընդունեցիք, մերկ էի, և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի, և ինձ խնամեցիք, բանտում էի, և այցելեցիք ինձ»։Այն ժամանակ արդարները կհարցնեն. «Տե՛ր, ե՞րբ տեսանք քեզ քաղցած և կերակրեցինք, կամ ծարավ և ջուր տվեցինք։ Ե՞րբ տեսանք քեզ օտարական և ընդունեցինք, կամ մերկ և հագցրինք։ Ե՞րբ տեսանք քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ և այցի եկանք քեզ»։ Թագավորը պիտի պատասխանի նրանց. «Ասում եմ ձեզ, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, ի՛նձ արած եղաք»։ Ապա նա իր ձախ կողմը կանգնածներին պիտի ասի. «Անիծյալնե՛ր, հեռացե՛ք ինձնից, գնացե՛ք հավիտենական կրակը, որ պատրաստված է Սատանայի և նրա հրեշտակների համար. որովհետև ես քաղցած էի, և ինձ չկերակրեցիք, ծարավ էի, և ինձ ջուր չտվիք, օտարական էի, և ինձ չընդունեցիք, մերկ էի, և ինձ չհագցրիք, հիվանդ էի ու բանտի մեջ, սակայն այցի չեկաք ինձ»։ Այն ժամանակ նրանք պիտի հարցնեն. «Տե՛ր, ե՞րբ քեզ տեսանք քաղցած, ծարավ, օտարական, մերկ, հիվանդ կամ բանտի մեջ ու չօգնեցինք քեզ»։ Թագավորը պիտի պատասխանի նրանց. «Ասում եմ ձեզ, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին չօգնեցիք, ի՛նձ օգնած չեղաք»։ Եվ այսպես, նրանք պիտի գնան դեպի հավիտենական պատիժ, իսկ արդարները՝ հավիտենական կյանք։ (Մատթեոսի ավետարան 25:31-46) ...

  Կարդալ ավելին
 • Հիսուս ասում է. - Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ երկնքի արքայությունը փակում եք մարդկանց առաջ։ Դուք ինքներդ չեք մտնում և մտնել ուզողներին էլ թույլ չեք տալիս, որ մտնեն։ Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ մի կողմից հափշտակում եք այրիների տներն իրենց ձեռքից, իսկ մյուս կողմից կեղծավորությամբ երկարացնում եք ձեր աղոթքը. դրա համար ձեր դատապարտությունը ավելի խիստ պիտի լինի։ Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ մի կողմից շրջում եք ծով ու ցամաք՝ մեկին նորահավատ դարձնելու համար, իսկ երբ դա ձեզ հաջողվում է, նրան ձեզնից կրկնապատիկ ավելի դժոխքի արժանի եք դարձնում։ Վա՜յ ձեզ, կո՛ւյր առաջնորդներ։ Դուք ասում եք. «Ով որ երդվի տաճարի վրա, երդումը կատարելու պարտավորության տակ չի մնա, բայց ով որ երդվի տաճարում եղած ոսկու վրա, պարտավոր է իր երդումը կատարել»։ Հիմարնե՛ր, կույրե՛ր, ո՞րն է ավելի կարևոր՝ ոսկի՞ն, թե՞ տաճարը, որ սրբագործում է ոսկին։ Կամ ասում եք. «Ով որ երդվի զոհասեղանի վրա, երդումը կատարելու պարտավորության տակ չի մնա, բայց ով որ երդվի զոհասեղանի վրա դրված ոսկու վրա, պարտավոր է իր երդումը կատարել»։ Հիմարնե՛ր, կույրե՛ր, ո՞րն է ավելի կարևոր՝ զո՞հը, թե՞ զոհասեղանը, որ սրբագործում է զոհը։ Հետևաբար, ով որ երդվում է զոհասեղանի վրա, երդված կլինի թե՛ զոհասեղանի և թե՛ այնտեղ եղածների վրա։ Ով որ երդվում է տաճարի վրա, երդված կլինի թե՛ տաճարի և թե՛ Աստծու վրա, որ բնակվում է այնտեղ։ Նույնպես, ով որ երդվում է երկնքի վրա, երդված կլինի թե՛ Աստծու գահի վրա և թե՛ Աստծու վրա, որ նստում է այնտեղ։ Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ տալիս եք անանուխի, սամիթի ու չամանի տասանորդը, բայց անտեսում եք Օրենքի կարևոր պարտավորությունը՝ արդարությունը, ողորմությունը և հավատարմությունը։ Հարկավոր էր սրա՛նք գործադրել՝ առանց, սակայն, մյուսներն անտեսելու։ Կո՛ւյր առաջնորդներ, մի կողմից մժղուկն եք քամում, բայց մյուս կողմից կուլ եք տալիս ուղտը։ Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ պնակի և բաժակի դրսի կողմն եք մաքրում, մինչդեռ լավ գիտեք, թե դրանց ներսում եղող ուտելիքն ու խմելիքը ինչպիսի՜ հափշտակությամբ և աղտեղությամբ եք ձեռք բերել։ Կո՛ւյր փարիսեցի, նախ մաքրի՛ր բաժակի և պնակի ներսի՛ կողմը. այդպիսով դրսի կողմն էլ մաքուր կլինի։ Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ նման եք կրով սպիտակեցրած գերեզմանների, որոնք դրսից գեղեցիկ են երևում, բայց ներսից լեցուն են մեռելների ոսկորներով և ամեն տեսակ պղծությամբ։ Նույնպես և դուք. դրսից մարդկանց արդար եք երևում, բայց ներսից լի եք կեղծավորությամբ և անօրենությամբ։ Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ մարգարեների շիրիմներն եք շինում և արդարների գերեզմանները զարդարում ու ասում. «Եթե մենք մեր հայրերի ժամանակ ապրած լինեինք, մարգարեների սպանությանը մասնակից չէինք լինի»։ Դրանով, ահա, դուք արդեն իսկ վկայում եք, թե որդիներն եք նրանց, որոնք կոտորեցին մարգարեներին։ Գնացեք ամբողջացրե՛ք ձեր հայրերի կիսատ թողած գործը։ Օձե՛ր, իժերի՛ ծնունդներ, ինչպե՞ս պիտի կարողանաք փախչել դժոխքի դատապարտությունից։ Ահա ես ձեզ մոտ եմ ուղարկելու մարգարեների, իմաստունների և Օրենքի ուսուցիչների. նրանցից ոմանց դուք պիտի սպանեք, ոմանց՝ խաչը հանեք, ուրիշների էլ ձեր ժողովարաններում պիտի գանահարեք և հալածեք քաղաքից քաղաք։ Այսպիսով՝ դուք բոլոր արդարների սպանության մասնակից եղած պիտի լինեք՝ սկսած անմեղ Աբելի արյունից մինչև արյունը Բարաքիայի որդի Զաքարիայի, որին սպանեցիք տաճարի և զոհասեղանի միջև։ Հաստա՛տ իմացեք, դուք այս բոլոր ոճիրների պատիժը պիտի կրեք։ - Երուսաղե՜մ, Երուսաղե՜մ, որ կոտորում էիր մարգարեներին և քարկոծում Աստծու կողմից քեզ մոտ ուղարկված մարդկանց. քանի՜ անգամ ուզեցի հավաքել քո որդիներին, ինչպես հավն է թևերի տակ հավաքում իր ձագերին, բայց դուք, Երուսաղեմի՛ բնակիչներ, չուզեցիք։ Ահա «Ավերակ պիտի լինի ձեր տունը»։ Բայց ասում եմ նաև ձեզ, որ այլևս չեք տեսնի ինձ, մինչև որ չասեք՝ «Օրհնյա՜լ լինի նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով»։ (Մատթեոսի ավետարան 23:13-39) Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/ruben.zargaryan/posts/1731288493564922 ...

  Կարդալ ավելին

ՖԲՀ

Քաղաքականություն