• Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ
  • Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը փոխհատուցում է ՀՀ պետական բուհերի բակալավրիատի առկա համակարգում սովորող, երկու և ավելի երեխա ունեցող ուսանող-ծնողների ուսման վարձը 2017-2018 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի համար: Դիմելու պահին ուսանող-ծնողների տարիքը չպետք է գերազանցի 36-ը։ Դիմորդը պետք է առաջին կուրսից սովորած լինի առկա համակարգում, ոչ թե հեռակայից տաղափոխված լինի առկա համակարգ։  Երկու և ավելի երեխա ունեցող ուսանողներն իրենց դիմում-հայտերը պետք է ներկայացնեն Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի՝ Տերյան 74 հասցեում գտնվող գրասենյակ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10.00-17.00 (ընդմիջում՝ 13.00-14.00)։  Հայտատուները պետք է ներկայացնեն՝  • Դիմում (լրացվում է տեղում) • Անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը  • Մեկ լուսանկար (3x4)  • Ուսանողական տոմսի պատճենը (եթե տվյալ բուհում կիրառվում է) • Ստուգման գրքույկի պատճենը՝ հաստատված դեկանի կողմից  • Տեղեկանք բուհից (պարտադիր պետք է նշված լինի առկա և վճարովի համակարգում սովորելու փաստը, ուսման վարձի չափը, ուսանողն օգտվում է բուհում գործող զեղչից, թե ոչ (զեղչից օգտվելու պարագայում անհրաժեշտ է նշել նաև զեղչված գումարի չափը)  • Երեխաների ծննդյան վկայականների պատճենները  • Փոխանցման հաշիվ։  Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է փետրվարի 1-ը: Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի  հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն ...

    Կարդալ ավելին
  • Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը փոխհատուցում է ՀՀ պետական բուհերի բակալավրիատի առկա համակարգում սովորող, 2 և ավելի երեխա ունեցող ուսանող-ծնողների ուսման վարձը 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար: Դիմելու պահին ուսանող-ծնողների տարիքը չպետք է գերազանցի 36-ը։ Դիմորդը պետք է առաջին կուրսից սովորած լինի առկա համակարգում, ոչ թե հեռակայից տաղափոխված լինի առկա համակարգ։  Երկու և ավելի երեխա ունեցող ուսանողներն իրենց դիմում-հայտերը պետք է ներկայացնեն Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի՝ Տերյան 74 հասցեում գտնվող գրասենյակ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10.00-17.00 (ընդմիջում՝ 13.00-14.00)։ Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 22-ը: Հայտատուները պետք է ներկայացնեն՝  • Դիմում (լրացվում է տեղում) • Անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը  • Մեկ լուսանկար (3x4)  • Ուսանողական տոմսի պատճենը  • Ստուգման գրքույկի պատճենը՝ հաստատված դեկանի կողմից  • Տեղեկանք բուհից (պարտադիր պետք է նշված լինի առկա և վճարովի համակարգում սովորելու փաստը, ուսման վարձի չափը, ուսանողն օգտվում է բուհում գործող զեղչից, թե ոչ (զեղչից օգտվելու պարագայում անհրաժեշտ է նշել նաև զեղչված գումարի չափը)  • Երեխաների ծննդյան վկայականների պատճենները  • Փոխանցման հաշիվ։ ...

    Կարդալ ավելին

ՖԲՀ

Քաղաքականություն